Anunturi

 1. Cadrul organizatoric general al  derularii concursurilor de angajare a auditorilor publici interni in A.Co.R. MM
 2. Anunt privind organizarea unui concurs  de angajare auditori publici  interni – doua posturi – data concursului  10.08.2015
 3. Numire comisie concurs auditori interni 10.08.2015
 4. Numire comisie rezolvare contestatii pentru concursul din 10.08.2015
 5. Publicare anunt in   EVENIMENTUL ZILEI 10.07.2015
 6.  Anunt privind organizarea unui  concurs de angajare a unui  post de educator in data de 27.01.2016
 7. Cadrul organizatoric pentru concursul din 27.01.2016
 8. Numire comisie pentru concursul din 27.01.2016
 9. Numire comisie rezolvare contestatii pentru concursul din 27.01.2016
 10. Convocator- AGA- Filiala MM a A.Co.R. ianuarie 2015
 11. Programul privind asigurarea pregatirii profesionale a functionarilor publici si personalului contractual din Comunele membre A.Co.R. MM
 12. Programul activitatilor oraganizatorice si socio-culturale realizate in comun de Comunele membre A.Co.r. MM pentru 2016-2017
 13. Raportul Consiliului Director al A.Co.R. MM pentru anul 2015
 14. Programul Intalnirii Grupului de Modernizatori ai Administratiei Publice Locale Maramures- Botiza martie 2016
 15. Convocator AGA septembrie 2016
 16. Convocator AGA noiembrie 2016
 17. Hotarare AGA- noiembrie 2016
 18. Dispozitia nr 5 din 29.12.2016 privind organizarea activitatii de audit, in vederea realizarii planurilor multianuale de audit in conditii de eficienta, eficacitate, economicitate si etica si stabilirea unor drepturi de personal
 19. Anunt  privind organizarea unui  concurs pentru ocuparea a  doua  posturi de auditori publici  interni- octombrie 2016
 20. Anunt_privind_organizarea unui concurs de angajare a 3 auditori publici interni pentru zonele : _Codru, Targu_Lapus_si_Sighet_Viseu_Iza – ianuarie 2017
 21. Dispozitia nr.1 privind numirea comisiei de concurs pentru ocuparea 3 posturi de auditor public intern din 16.01.2017
 22. Dispozitia nr.2 pentru numirea comisiei de rezolvare a contestatiilor pentru concursul organizat in vederea ocuparii a 3 posturi de auditor public intern din 16.01.2017
 23. Informare masuri compensatorii din cadrul PNDR 2014-2020
 24. Convocator AGA noiembrie 2017 – Sovata
 25. Convocator AGA  ianuarie  2018 – Sacalaseni 
 26. Invitatie de  participare a Camerei de Conturi  Maramures la Adunarea Generala a Filialei Judetene Maramures a Asociatiei Comunelor din Maramures -25 ianuarie 2018
 27. Anunt privind  organizarea unui  concurs pentru ocuparea a doua posturi de auditor public intern – 30.03.2018
 28. Convocator AGA 22 noiembrie 2018 – Sovata
 29. Dispozitiile 7, 8 si 9 din 01.10.2018, pentru organizarea concursului de angajare a unui auditor public intern – grad debutant- in zona Targu Lapus
 30. Convocator AGA ianuarie 2019 – Viseul de Sus 
 31. Programul activitatilor desfasurate in perioada  21 – 23 01.2019 Viseu de Sus
 32.  Examene pentru promovarea pe posturi a 3 auditori publici interni, din BAPI – AcoR Maramures, in data de 29.03.2019
 33. Adresa catre ANAF privind restituirea cotei de 2% din impozitul pe salariu
 34. Convocator AGA noiembrie 2019 – Baile Felix
 35. Programul activitatilor desfasurate in perioada 25.11.2019-01.12.2019
 36. Anunt organizare concurs pentru ocuparea unui post de auditor public intern- grad DEBUTANT – în data de 19.12.2019
 37. INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI MARAMURES- RAPORT DE EVALUARE COMUNA DIN MARAMURES COMUNA INFLORITOARE
 38. AHITECTUL SEF AL JUDETULUI MARAMURES RAPORT DE EVALUARE COMUNA DIN MARAMURES -COMUNA INFLORITOARE
 39. CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR IANUARIE 2020
 40. Dispozitia nr.2/2020 privind masurile luate in contextul epidemiei Sars- Cov -2