Blog Image

Institutia Prefectului Maramures – Aprecierea Coordonatorului Grupului Judetean de Modernizatori ai Administratiei Publice

“ Subsemnatul Bondrea Alexandru , in calitate de subprefect si Coordonator al Grupului Judetean de Modernizatori ai Administratiei Publice, doresc sa fac urmatoarele aprecieri asupra activitatii Filialei Judetene Maramures a Asociatiei Comunelor din Romania: Filiala Judetena Maramures a Asociatiei Comunelor din Romania, prin structura de audit public intern a acesteia, condusa de d-l ing., ec. drd. Sabin SISERMAN, a reprezentat in perioada 2011-2014 vectorul prin care Grupul Judetean de Modernizatori ai Administratiei Publice Locale a reusit sa-si implementeze in teritoriu politicile de imbunatatire a actului de management si control intern al entitatilor publice de natura Comunelor si a entitatilor subordonate si/sau sub autoritatea acestora. Activitatea de audit public intern, desfasurata de aceasta entitate s-a derulat in directa corelare cu exigentele si standardele pe care Institutia Prefectului Maramures doreste sa le implementeze in Comunele din judet, acest lucru fiind posibil doar printr-o structura externa, flexibila si mobila, dar cu suficenta autoritate care sa fie implicata activ atat in Grupul Judetean de Modernizare a Administratiei Publice Locale cat si in controlul si/sau coordonarea Comunelor…”