Blog Image

Curtea de Conturi a Romaniei – privind complementaritatea activitatii de audit public intern

“În mod traditional, Curtea de Conturi mentine relatii bune de colaborare si se bazeaza pe activitatea de audit intern ca un punct principal de contact în auditurile sale, având în vedere cunoasterea entitatii de catre auditorii publici interni. De aceea, se considera utila complementaritatea functiei de audit intern atunci când se efectueaza misiuni proprii de audit extern. În acest sens, în auditurile sale, Curtea de Conturi a recomandat în repetate rânduri consolidarea functiei de audit intern în entitatile publice, aratând ca în acest domeniu exista înca personal insuficient si o oarecare subfinatare. Curtea de Conturi recomanda tuturor conducatorilor entitatilor publice cresterea asumarii responsabilitatii si a raspunderii cu privire la implementarea unui sistem de control intern/managerial robust, care sa conduca la sporirea fiabilitatii, a credibilitatii informatiilor publice, a gestionarii riscurilor si a performatei activitiilor desfasurate, precum si la conformitatea cu actele normative incidente, în vigoare” Extras din Raportul public al Curtii de Conturi pe anul 2013, pag 22