Curtea de Conturi a Romaniei – privind complementaritatea activitatii de audit public intern

“În mod traditional, Curtea de Conturi mentine relatii bune de colaborare si se bazeaza pe activitatea de audit intern ca un punct principal de contact în auditurile sale, având în vedere cunoasterea entitatii de catre auditorii publici interni. De aceea, se considera utila complementaritatea functiei de audit intern atunci când se efectueaza misiuni proprii de audit extern. În acest sens, în auditurile sale, Curtea de Conturi a recomandat în repetate rânduri consolidarea functiei de audit intern în entitatile publice, aratând ca în acest domeniu exista înca personal insuficient si o oarecare subfinatare. Curtea de Conturi recomanda tuturor conducatorilor entitatilor publice cresterea asumarii responsabilitatii si a raspunderii cu privire la implementarea unui sistem de control intern/managerial robust, care sa conduca la sporirea fiabilitatii, a credibilitatii informatiilor publice, a gestionarii riscurilor si a performatei activitiilor desfasurate, precum si la conformitatea cu actele normative incidente, în vigoare” Extras din Raportul public al Curtii de Conturi pe anul 2013, pag 22


Institutia Prefectului Maramures – Aprecierea Coordonatorului Grupului Judetean de Modernizatori ai Administratiei Publice

“ Subsemnatul Bondrea Alexandru , in calitate de subprefect si Coordonator al Grupului Judetean de Modernizatori ai Administratiei Publice, doresc sa fac urmatoarele aprecieri asupra activitatii Filialei Judetene Maramures a Asociatiei Comunelor din Romania: Filiala Judetena Maramures a Asociatiei Comunelor din Romania, prin structura de audit public intern a acesteia, condusa de d-l ing., ec. drd. Sabin SISERMAN, a reprezentat in perioada 2011-2014 vectorul prin care Grupul Judetean de Modernizatori ai Administratiei Publice Locale a reusit sa-si implementeze in teritoriu politicile de imbunatatire a actului de management si control intern al entitatilor publice de natura Comunelor si a entitatilor subordonate si/sau sub autoritatea acestora. Activitatea de audit public intern, desfasurata de aceasta entitate s-a derulat in directa corelare cu exigentele si standardele pe care Institutia Prefectului Maramures doreste sa le implementeze in Comunele din judet, acest lucru fiind posibil doar printr-o structura externa, flexibila si mobila, dar cu suficenta autoritate care sa fie implicata activ atat in Grupul Judetean de Modernizare a Administratiei Publice Locale cat si in controlul si/sau coordonarea Comunelor…”


Cuvant inainte – Presedintele Filialei Judetene Maramures a Asociatiei Comunelor din Romania

Inaugurăm azi 3 iunie 2015, pagina web a Filialei Judetene Maramureş a Asociaţiei Comunelor din Romania. Ne propunem ca prin intermediul acestui vector informaţional sa conexam sinergic acţiunea Comunelor din Maramureş care au aderat la aceasta forma asociativă astfel incât să reuşim să ne facem “auziţi” mai bine in concertul Administaţiei Publice Centrale, iar pe plan local sa ne putem promova mai eficient valorile si tradiţiile specifice acestui minunat colţ de ţara. Nu in ultimul rand, Filiala Judeteană Maramureş a Asociatiei Comunelor din Romania işi propune ca prin structurile ei functionale: Auditul Public Intern prin Cooperare si Activităţi Economice si Socio-Culturale de Interes Public, desfăsurate în folosul comunităţilor membre, semnatare ale acordurilor de cooperare pe diverse teme, să contribuie efectiv la îmbunatăţirea semnificativă a actului administrativ şi de conducere a entitatilor publice locale, Comune ale Judeţului Maramureş. Mult succes tuturor celor implicati in acest demers comun.

Ing. Jur. Emilian Gheorghe POP Primarul Comunei Sacalaşeni