Organizarea activitatii de audit

 1. Proces verbal ian 2020 AGA ACoR MM Planul multianual de audit  pentru perioada 2015-2017
 2. Referatul de justificare a planului multianual de audit public
 3. Procesul verbal de aprobare a planului multianual de audit
 4. Raport  spre UCAAPI  privind activitatea de  audit public intern prin Filiala MM A.Co.R. in 2012
 5. Raport spre UCAAPI  privind activitatea  de  audit public intern  prin Filiala MM  A.Co.R. in 2013
 6. Raport spre UCAAPI privind activitatea de  audit public intern prin Filiala MM A.Co.R. in 2014 
 7. Raportul de audit statutar al  cenzorului Filialei jud. MM A.Co.R.   la 31.12.2014
 8. Aprecierea subprefectului Judetului Maramures privind activitatea Compartimentului Audit
 9. Procesul  verbal al Sedintei  Ordinare a  Consiliului  Director ACoR MM din  26.01.2015
 10. Adresa spre UCAAPI privind inaintarea spre avizare a  Normelor de Audit  Proprii
 11. Carta activitatii de audit public intern Filiala jud. MM A.Co.R
 12. Avizul UCAAPI pentru incadrarea Sefului Compartimentului Audit Public Intern A.Co.R. MM
 13. Procesul verbal  al sedintei Adunarii Generale ACOR MM – Oradea 20-22.11.2015
 14. Dispozitie sponsorizare SNCRR
 15. Dispozitie modificare cotizatie
 16. Dispozitie aprobare organigrama ACoR MM
 17. Raportul de audit statutar al cenzorului Filialei jud. MM A.Co.R. la 31.12.2015
 18. Planul privind asigurarea si imbunatatirea calitatii privind activitatea de audit pentru 2016-2017(revizuit)
 19. Procesul verbal al sedinței Adunării Generale a Asociaților ACoR MM- Oradea 11-14.02.2016
 20. Raport spre UCAAPI privind activitatea de audit public intern prin Filiala MM A.Co.R. in 2015
 21. Raport de audit statutar al cenzorului Filialei Jud MM a A.CoR. la 30.06.2016
 22. Suport curs de Contabilitate Generala si de Gestiune – A.Co.R (prezentare ppt.)
 23. Raport de activitate presedinte Filiala Judeteana Maramures a Asociatiei Comunelor din Romania
 24. Decizia nr. 1 a Consiliului Director al Filialei Judetene Maramures a A.Co.R. privind componenta C.D pentru mandatul 2016-2020
 25. Planul multianual de audit, in sistem de cooperare, prin A.Co.R MM, pentru perioada 2017-2019
 26. Programul de asigurare si imbunatatirea  calitatii activitatii de audit public intern 2017-2018
 27. Suport de curs „Auditul Curtii de Conturi Versus auditul public intern” (prezentare ppt.)
 28. Proces-verbal Adunarea Generala ACOR MM – Sovata 18.11.2016
 29. Raportul de audit statutar al cenzorului Filialeiei Județene Maramureș a Asociației Comunelor din România pe anul 2016
 30. Hotararea Adunarii Generale a Filialei Judetene Maramures a Asociatiei Comunelor din Romania din 27.01.2017
 31. Proces-verbal Adunarea Generala A.Co.R MM- Oradea 27.01.2017
 32. Raport spre UCAAPI privind activitatea de audit public intern prin Filiala MM a A.Co.R. in 2016
 33. Procesul verbal al Adunarii Generale  a Filialei judetene Maramures a A.Co.R MM – nov.  2017
 34. Suport de curs ” Elaborarea si valorificarea studiului preliminar in misiuni de audit privind activitatea de secretariat si arhiva (prezentare ppt.)
 35. Suport de curs” Intocmirea FCRI si FIAP – studiu de caz Comuna  Remetea  Chioarului – situatie ipotetica (prezentare pptx,)
 36. Lansare de carte „Managementul de criza al entitatilor economice cu capital majoritar public detinut de UAT” (prezentare pptx.)
 37. Raportul de activitate al Presedintelui Filialei Judetene Maramures a Asociatiei Comunelor din Romania -25.ian. 2018 (prezentare ppt)
 38.  Programul de asigurare a imbunatatirii calitatii activitatii de audit) (PAIC ) 2018-2019
 39. Raportul  privind activitatea de audit public intern aferenta anului  2017 -25 ian. 2018 (prezentare ppt).
 40. Suport de curs „Fundamentarea bugetelor anuale de venituri si cheltuieli in Comune si scoli gimnaziale” – aplicatie practica 2018 (XLSX)
 41. Procesul verbal al Adunarii Generale a Filialei Judetene Maramures a Asociatiei Comunelor din Romania – 25 ian. 2018
 42. Hotararea Adunarii Generale a Filialei Judetene Maramures a Asociatiei Comunelor din Romania – 25 ian. 2018
 43.  Raport spre UCAAPI si Camera de Conturi Maramures privind activitatea de audit public  intern prin Filiala MM A.Co.R.  in anul 2017
 44. Raportul de activitate al presedintelui Filialei ACoR MM privind dezvoltarea activitatii de audit public intern in sistem asociativ -22.11.2018
 45. Adunarea Generala a membrilor Filialei judetene Maramures a Asociatiei Comunelor din Ronania  22.11.2018 – prezentare ppt.
 46. Planul de audit public intern in sistem asociativ pe anul 2019, aprobat in Adunarea Generala a Filialei Judetene Maramures a Asociatiei Comunelor din Romania din 22 nov. 2018
 47. Hotararea Adunarii Generale a membrilor Filialei Judetene Maramures a Asociatiei Comunelor din Romania  22.11.2018
 48. Proces verbal al Adunarii Generale a membrilor Filialei Judetene Maramures a Asociatiei Comunelor din Romania care isi asigura auditul public intern in sistem asociativ
 49. Comunicarea planului de audit public intern pe anul 2019 catre Camera de Conturi Maramures
 50. Programul  de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit public intern in perioada 2019-2020  (PAIC)
 51. Raportul cenzorului statutar al Filialei Judetene Maramures a Asociatiei Comunelor din Romania pentru perioada 1.01.2018-30.06.2018
 52. Prezentare ppt Adunare Generala ACoR MM  Viseu de sus  21 ian. 2019
 53. Abateri frecvente constatate de auditorii externi independenti ai Camerelor de Conturi cu ocazia auditurilor financiare – prezentare la cursul organizat in Viseu de Sus 22 ian. 2019 – prezentare ppt.
 54. Categorii de „Opinii” formulate de auditorii publici externi, cu ocazia auditurilor financiare la institutiile publice auditate – prezentare ppt.
 55. Raportul de activitate al Presedintelui Filialei Judetene Maramures a Asociatiei Comunelor din Romania,  privind activitatea derfasurata de filiala in anul 2018
 56. Procesul verbal al Adunarii Generale a Filialei Judetene Maramures a Asociatiei Comunelor din Romania -Viseu 21 ianuarie 2019
 57.  Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale a reprezentantilor Comunelor membre ale  Filialei Judetene Maramures care isi asigura auditul public intern in sistem asociativ  din 21  ianuarie 2019 .
 58. Raport privind activitatea de audit public pe anul 2018, inaintata la UCAAPI si Camera de Conturi Maramures
 59. Dispozitia nr. 3/19.04.2019 privind darea in folosinta gratuita a spatiuui din str. Moldovei,nr 17 A, Baia Mare
 60. Dispozitia nr 4/05.06.2019 -imputernicire dl Sabin SISERMAN
 61. Adresa Nr. 524/ 24.06.2019 catre Curtea de Conturi Maramures
 62. Proces -verbal al Adunarii Generale a Filialei Judetene Maramures a Asociatiei Comunelor din Romania-  Felix 28  noiembrie 2019
 63. Hotararea nr. 2 a Adunarii Generale a membrilor Filialei Judetene maramures a Asociatiei Comunelor din Romania din 28 noiembrie 2019
 64. Raport de audit statutar pentru perioada 1.01 2019-30.06.2019
 65. Adresa privind aderarea comunelor ne-membre Acor MM la activitatea de audit
 66.  Planul multianual de audit aferent perioadei 2020-2022 si Referatul de justificare pt intocmirea panului anual pe 2020, de audit intern centralizat,,aferent perioadei 2020-2022.Comunicare catre Camera de Conturi Maramureș
 67. Raport privind activitatea de audit public intern pe anul 2019, inaintat la UCAAPI si Curtea de Conturi Maramures
 68. Raportul de activitate al Presedintelui Filialei judetene Maramures a Asociatiei Comunelor din Romania pe anul 2019
 69. Hotararea nr 1 a Adunarii Generale a Asociatilor Comunelor membre ale  Filialei Judetene Maramures care isi asigura auditul public intern in sistem asociativ din 30.01.2020
 70. Proces verbal AGA ACoR MM ian 2020
 71. ” Consiliere formalizata in domeniul managementului public. Studiu privind necesitatea reorganizarii Comunelor ca urmare a modificariilor legislative induse de „Codul Administrativ”(O.U.G. 57 din 3 iulie 2019), Legea 16/1996 si Ordinul de Zi nr. 217/1996.
 72. ORGANIGRAMA, STAT FUNCTII,CREATORI DOCUMENTE,NOMENCLATOR ARHIVISTIC PENTRU O COMUNA OARECARE
 73. Organizarea punctului de lucru penbtru activitatea de audit public intern si alte activitati specifice, in Maramuresul Istoric, in sediul Comunei Bogdan Voda.
 74. Adresa către Camera de Conturi Maramureș și Direcția Județeană Maramureș a Arhivelor Naționale privind necesitatea reorganizării arhivelor și a Nomenclatoarelor de Arhivă la nivelul Comunelor.
 75. Management și Inginerie Economică
 76. COMUNICARE  CĂTRE CAMERA DE CONTURI, RAPORT ANUAL 2020 ȘI PLAN MULTIANUAL