Grupul de Modernizatori ai Administratiei Publice Locale Maramures

Membrii Grupului de Modernizatori ai Administratiei Publice Locale (Comune)
din cadrul Institutiei Prefectului Maramures:

  1. Presedinte – Prefect, avocat Vasile MOLDOVAN
  2. – Vicepresedinte – Subprefect, ing. Vasile COSMA
  3. – Secretar – Consilier superior, ing. Traian FODOR
    – Membri :
  4. – Sef compartiment audit public intern  A.Co.R. MM,   ing., ec., dr. Sabin SISERMAN
  5. – Auditor public principal  A.Co.R. MM, ing., ec. Alina PASERE
  6. – Auditor public principal  A.Co.R. MM,  ec. Alina Elena POP